Hành Indo

LIÊN HỆ

Hành Indo số 2 (3.5 – 4.5 cm),

Hành Indo số 3 (3  – 3.5 cm)

Hành Indo số 4 (2.5 – 3 cm)

Theo chuẩn quy cách từ 20kg đến 40kg

Liên hệ ngay với chúng tôi:

Danh mục: