Hành Tây Trung Quốc

LIÊN HỆ

QUY CÁCH (kg): 20

GHI CHÚ: 5 – 6 củ 1 kg

Liên hệ ngay với chúng tôi:

Danh mục: